ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้า ส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์