งานทอดกฐิน 10-11 พศจิกายน 2561
ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี

ณ วัดสะแล่ง ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

- - - - -- - - - -- - -
ภาพงานทอดกฐิน ชุดที่ 1
ภาพงานกฐิน ชุดที่ 2

       เนื่องด้วยวัดสะแล่ง  กำลังดำเนินการก่อสร้าง
ปูชนียะ ศาสนวัตถุ ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดี  
ทางศิษยานุศิษย์  วัดสะแล่งจึงได้มีมติให้จัดทำบุญทอดกฐินสามัคคี
ประจำปี ๒๕๖๑ ขึ้น โดยมี คุณพัลลภ ยุจิเสรี  สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแสนสุข
และ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองแสนสุข ชลบุรี  รับเป็นประธานเจ้าภาพทอดถวาย

       ทั้งนี้เพื่อนำจตุปัจจัยสมทบทุน  
ในการเสริมสร้างสิ่งก่อสร้างที่ยังไม่เสร็จเรียบร้อย
คือ หอระฆัง สำหรับแขวนระฆังใบใหญ่
 และพระธาตุอินทร์แขวนจำลอง  
ที่หลวงปู่ครูบาสมจิต  จิตฺตคุตฺโต (พระครูวิจิตรนวการโกศล)
ได้มีดำริให้สร้างขึ้นและเป็นประธานทำพิธีวางศิลาฤกษ์ไว้ก่อนที่พระคุณท่านจะละสังขาร
 ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบสานเจตนารมณ์ของหลวงปู่ฯ
 ทางวัดจึงจะได้ดำเนินการสร้างจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์  
เพื่ออุทิศบุญกุศลถวายแด่หลวงปู่ครูบาฯ
และถวายเป็นพุทธบูชา เป็นศาสนสมบัติต่อไป ตามกำหนดการดังนี้

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา  ๑๙.๐๐ น.   พระสงฆ์ ๙ รูป เจริญพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

เวลา  ๐๙.๐๐ น.  เริ่มพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี

เวลา  ๑๑.๐๐ น.  ถวายภัตตาหารเพล

เวลา  ๑๒.๐๐ น.  คณะเจ้าภาพและศรัทธาสาธุชนทุกท่านรับประทานอาหารกลางวัน

       ขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรัย  อานิสงส์ผลบุญที่ได้บำเพ็ญ ดลบันดาล
ให้ท่านและครอบครัว ญาติมิตร เจริญด้วยจตุรพิธพรชัย
อยู่ร่มเย็นเป็นสุขทั้งกายและใจ ปราศจากภัย ไกลจากเวร
 หากมุ่งมาดปรารถนาสิ่งใด  อันเป็นที่ชอบธรรมแล้วไซร้
ขอพลันสำเร็จสมดังมโนรถที่ปรารถนา  จงทุกประการเทอญ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
งานทอดกฐิน
07-8 10 60
ภาพชุดที่ 1   ภาพชุดที่ 2

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

งานทอดกฐิน 05 11 59

ภาพงานทอดกฐิน    
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

งานทอดกฐิน 22 11 58
ภาพชุดที่ 1                        ภาพชุดที่ 2


งานทอดกฐิน 02 11 57
ภาพโดยคุณวิเชษฐ์ 170 ภาพชุดที่  1  ภาพโดยคุณลุง           ชุดที่  2  ภาพโดยคุณเชษฐ               ชุดที่ 3  เพิ่มชุดที่ 1 ตอนแห่ และการเตรียมงาน

 Copy of IMG_0024.JPG

 Copy of IMG_0032.JPG

 Copy of IMG_0125.JPG

 Copy of IMG_0079.JPG

 Copy of IMG_0082.JPG

 Copy of IMG_0097.JPG

 Copy of IMG_0059.JPG

 Copy of IMG_0189.JPG

 IMG_0063.JPG

 

 

 


งานกฐิน  ๒๕๕๕
งาน
ทอดกฐินสามัคคี        ณ วัดสะแล่ง  ต.ห้วยอ้อ อ.ลอง จ.แพร่
วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษจิกายน ๒๕๕๕
YOUTUBE
ภาพชุดที่ 1     ภาพชุดที่ 2     ภาพชุดที่  3

คุณนิเวทย์-คุณสัมฤทธิ์ โสภณ พร้อมคณะ ลูกหลาน และญาติมิตร
 มีจิตศรัทธารับเป็นประธานเจ้าภาพ

จุดประสงค์
 จัดซื้อที่ขยายวัด,สร้างหอพระฯ,และส่งเสริมสนับสนุนการอบรม

วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤษจิกายน ๒๕๕๕
      ๑๙.๐๐ น. พระสงฆ์ ๙ รูปเจริญพระพุทธมนต์

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ พฤษจิกายน ๒๕๕๕
๑๑.๐๐ น. ถวายภัตาหารเพลพระภิกษุ  สามเณร
๑๒.๐๐ น. เชิญคณะเจ้าภาพและศรัทธาทุกคนรับประทานอาหาร
๑๓.๐๐น. ทำพิธีทอดกฐินสามัคค

ขออำนวยพรให้ท่านและครอบครัวจงมีสุขภาพดี
มีความสำเร็จรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พร้อมทั้งมีโชคลาภแลร่ำรวยๆๆๆๆๆ

ภาพงานกฐิน 05112554


 
กลับหน้าแรก