ปี พ.ศ.2557

01 วิสาขบูชา 13 พ.ค.2557

 

02 วิทยาลัยเกษตรเด่นชัย โครงการอบรม
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่      15-17 พ.ค. 2557

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ปี พ.ศ.2556

1 โครงการพัฒนาเด็ก CCF  7-9  ม.ค.2556

 

2 โครงการพัฒนาเด็ก CCF 10-12  ม.ค.2556 -

 

3 กศน. โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา 20-22 ก.พ.2556

 

4 ร.ร.ลองวิทยาอบรมคุณจริยธรรม      7-10 พ.ค.2556

 

5 ร.ร.บ้านปากจอกอบรม         คุณธรรม จริยธรรม 5-7 มิ.ย.2556

 

6 วิทยาลัยเกษตรเด่นชัยค่ายอาสาพัฒนาจิต 7-9  มิ.ย.2556

 

7 กลุ่ม ร.ร.ห้วยอ้อ  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้านยาเสพติดในและนอกสถานศึกาา  26  ก.ค. 2556