ภาพงาน
พระวรวรรณปราโมทฯ

 วัดนาจอมขวัญ 11 ,ม.ค.58  
youtube

      
ชุดที่ 1   ชุดที่ 2    ชุดที่ 3  
(กล้องป้า+ลุง)
     
ชุดที่ 4  ชุดที่ 5  ชุดที่ี่ 6.1  
   
ชุดที่ 6.2    ชุดที่ 6.3    ชุดที่ 7
(กล้องพระ)