องค์พระที่งดงาม และ สิ่งที่ทรงคุณค่า

ภาพรวม พระหยกพระทองคำและพระไม้จันทร์หอม 

 

 

พระบุษราคัม (บุษย์น้ำทอง)
สร้างสมัยพระนางจามเทวี เป็นหินบุษราคัมบริสุทธิ์  
มีอายุประมาณ 1,000-1,200ปี
หน้าตักกว้าง 10 ซ.ม. สูง 13 ซ.ม.
 

พระพุทธรูปงาช้าง  
สร้างสมัย ศิลปะปาละ (จากศิลปะอินเดีย) ตอนปลาย
ขนาดใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
หน้าตักกว้าง 10 ซ.ม. สูง15.03 ซ.ม.

 

พระพุทธรูปสมัยเชียงแสน
เป็นศิลปะของอำเภอลองขนาดแท้
เป็นพระพุธรูปสัมฤทธิ์ เนื้อนวโลหะมีส่วนผสมทองคำ
หน้าตักกว้าง 26.00 ซ.ม. สูง 40.05 ซ.ม.


 

พระพุทธรูปหินสมัยศีวิชัย ศิลปะสมัยช่างบูลูบุทโธ
เป็นพระพุทธรูปที่แกะจากหินภูเขาไฟ
มีอายุประมาณ 1,000-1,500 ปี
 หน้าตักกว้าง 50 ซ.ม. สูง 66 ซ.ม.


 

 

 พระพุทธรูปมรกต กรุฮอด
สมัยเดียวกับพระบุษย์น้ำทอง คือสมัยพระนางจามเทวี
มีอายุประมาณ 1,000-1,200 ปี
 หน้าตักกว้าง 9.00 ซ.ม. สูง 14 ซ.ม.


 

   

 พระพุทธรูปทองคำ
สมัยเชียงแสน เชียงใหม่
  หน้าตักกว้าง 35.00 ซ.ม. สูง 60.00 ซ.ม. 
 

    

 พระพุทธรูป บุทอง
ศิลปะเมืองลอง
 หน้าตักกว้าง 5.09 ซ.ม. สูง 14.05 ซ.ม. 
 

   

 พระเจ้าไม้แก่นจันทร์หอม
องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
 หน้าตักกว้าง 35.00 ซ.ม. สูง 55.05 ซ.ม. 
 

 

 พระพุทธรูปจันทรวิทูร
 หน้าตักกว้าง 4.06 ซ.ม. สูง 6.05 ซ.ม. 

 

 พระพุทธรูปหยกขาว
องค์ใหญ่
 หน้าตักกว้าง 1.71 ม. . สูง 2.27.ม. 

 

 พระพุทธรูปหยกเขียว เชียงแสน สิงห์ 1
องค์ใหญ่
 หน้าตักกว้าง 1.65 ม. . สูง 2.25.ม. 
 

 


 

 

 พระพุทธรูปหยกเขียว เชียงแสน สิงห์ 2
องค์ใหญ่
 หน้าตักกว้าง 1.61 ม. . สูง 2.40.ม.