จากแพร่-วัดสะแล่ง  42 ก.ม.
ทางหมายเลข 1023(จากแพร่-แม่เขม)
จากแพร่สู่ เส้นทาง หมายเลข 11 ที่ 4 แยกแม่เขม

***จากแพร่-ผ่านเวียงต้าตรงไป-บ้านปิน-ผ่านร.ร.ลองวิทยา-ผ่านร.พ.ลอง-ถึง 4 แยกม.ราชภัฏ-เลี้ยวขวาขผ่านบ้านนาแก-มาตามทางสีดำ เข้าสู่เขตภูมิทัศวัฒนธรรม-สังเกตจะเห็นพระเจ้าองค์หลวงที่บนยอดดอย มาเรื่อยๆ จะเจอวัดสะแล่ง
***จากลำปาง ถนนสาย 11 ที่ 4 แยกแม่แขมเลี้ยวซ้าย -18 กงม. โดยผ่านบ้านไผ่ล้อมสายนอก-ถึงบ้านนาไผ่- เลี้ยวซ้ายที่ 4 แยกบ้านนาไผ่-ผ่านวัดนาจอมขวัญ- วัดนาหลวง-ึถงวัดสะแล่ง

จากแพร่-วัดสะแล่ง  42 ก.ม.

 

มีสนามบินที่ อำเภอเมือง จ.แพร่

 ท่าอากาศยานแพร่ http://www.aviation.go.th/phrae/index1.html

                Solar Aviation      NOK AIR     HAPPY AIR


มีสถานีรถไฟ"บ้านปิน"
จากสถานีรถไฟบ้านปิน-วัดสะแล่ง   7 ก.ม.
054-583480