ชมภาพ

ปี 2560

     
     
 

600101 ปรับทิศพระหน้าพระธาตุ  

600114 ท่านหลวงปู่มรณะภาพ

600305 ครบรอบ 50 วันหลวงปู่ครูบา

 600416 บวช 1 พระ อ.สมบูรณ์

 600416 บวช 2

  600416 บวช 3

  600417 สรงน้ำพระ

600419วางฯ มหาวิหารพระหยก

600424 ครบรอบ 100 วันหลวงปู่ครูบา

  600510 วันวิสาขะบูชา

601006 งานตักบาตรเทโว    youtube  1   2

  601008 ทอดกฐิน   youtube

601015 ครูบาน้อยออกกรรม   youtube

601214 คุณเมธีเลี้ยงพระ 99 รูป

ชมภาพ
ปี 2559

งานกฐินสามัคคี 05112559

ตักบาตรเทโวโรหนะ2559

เปิดป้ายพิพิธภัณฑ์

วางศิลาฤกษ์พระธาตุอินแขวน

สรงน้ำพระ

ลานวัฒนธรรม

สืบชะตา เม.ย. 2559

บวงสรวงองค์พระประธานวิหารลา

บวชพระ-เณร ชุดที่ 1  ชุดที่ 2
+
บวชชีพราหมณ์์

สะพานหลังวัด

สวดมนต์ข้ามปี 2558-2559

 

ชมภาพ
ปี 2558

 

+งานกฐินสามัคคี  ชุดที่ 1   ชุดที่ 2
....
youtube

+งานตักบาตรเทโวฯ  youtube  
  
ชุดที่ 1  ชุดที่ 2  ชุดที่ 3   

+youtube แนะนำวัด  พิพิธภัณฑ์

+ชม youtube สรงน้ำพระ 17 เม.ย.58

+ ภาพงานบวช  ชุดที่ 1  2  3  4
   ภาพโดยพระอาจารย์สมบูรณ์
  เจ้าอาวาสวัดนาจอมขวัญ อ.ลอง ่

+สืบชะตา สรงน้ำพระ อาบน้ำนาค

+ ประชุมเตรียมงานสรงน้ำพระ2558

+ข่าวสารงานบวชภาคฤดูร้อน 2558

+ข่าวสารงานสรงน้ำพระ

+คณะททท.สำรวจเส้นทางการท่องเที่ยว

+สวดมนต์ข้ามปี 57-58 

ชมภาพ
2557

ภาพเรือโบราณ บ่อน้ำร้อน   

งานทอดกฐิน 2557

งานตักบาตรเทโว   ชุด 1   2        youtube  

งานบวช วันที่ี่ 16   17   18   19-20   22   23   24   25

สรงน้ำพระ ชุดที่ 1     ชุดที่ 2

ภาพงานมุทิตาจิตหลวงพ่อ  

 สวดมนต์ข้ามปี 2556   ภาพ

  ดูค้างคาวที่ถ้ำผาหิ่ง

ชม youtube สวดมนต์ข้ามปี 2555

ชมภาพ
ปี 2556

ส่วนหนึ่งของ
ญาติ โยมที่มากราบเยี่ยม

     
     


 ชมภาพ
ปี 2555


  
     
        
        
        

     
  
ปี 2552-2554
 
           
           
           
           
            
           


กลับหน้าแรก