ชมภาพ
ปี 2562
งานทอดกฐิน
หลวงปู่มิ่งนำชมเขตเก่า
+ตักบาตรเทโว ณ ดอยโป่งมื่น
+ถวายเทียนพรรษา+ดูแลบัว
+อาราทนาฯหลวงปู่ครูบาสมจิต
+ย้ายพระพุทธรูปหยก 3องค์
+ปรับปรุงศาลารับแขก+วิหาร
+ถวายหอระฆัง
+มุทิตาจิตหลวงปู่มิ่ง
+สรงน้ำพระ
+ปิดทองสรีระหลวงปู่ครูบสมจิต

+
ทอดผ้าป่าที่บ้านล้าว พม่า
+
งานบำเพ็ญกุศล ทักษิณานุปทาน
ครบรอบ ๒ ปี การละสังขาร
หลวงปู่ครูบาสมจิต จิตฺตคุตฺโต
( พระครูวิจิตรนวการโกศล )
วัดสะแล่ง  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่
วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒

+
สืบชะตาหลวงปู่มิ่ง(พระครูสีลสังวราภิรัตน์)

ปี พ.ศ.2561

+ตักบาตรเทโวฯ ณ ดอยโป่งมื่น
+สวดพระอภิธรรมฯบำเพ็ญกุศล ถวายหลวงปู่ครูบาสมจิต

+ภาพงานกฐินชุดที่ 1  ชุดที่ 2
+วัดบ้านปินเป็นเจ้าภาพงานสวด

+ฟังสวดพระอภิธรรม
+คณะศรัทธาแม่ปานเป็นเจ้าภาพงานสวด
+ร.ร.เทศบาลร้องกวาง
+วันแม่+ถวายดอกกล้วยบัวชมภู
+คุณหมอทศพรถวายเทียนและภาพเขียน
+ทำบุญวันเข้าพรรษา
+ถวายเทียนเข้าพรรษา

+ถวายผ้าป่าและเลี้ยงพระ
+ครูบาน้อย คุณเมที ทำบุญเลี้ยงพระถวายหลวงปู่
+คณะศรัทธามากราบหลวงปู่
+ท่านครูบาน้อยมาสรงน้ำหลวงปู่ครูบาสมจิต
+สรงน้ำพระถ้ำผาหิ่ง
+สรงน้ำพระ ประจำปี 2561
+คณะศรัทธามากราบเยี่ยม
+อ.เล็ก(อดีจผอ.วิทยาลัยการอาชีพลอง)
+ทำบุญวันมุทิตาจิตครูบาสมจิต
+ครูบาน้อยมากราบหลวงปู่
+หลวงตาหมื่นไหว้พระดอยโป่งมื่น
+หลวงปู่มิ่งบริจาดไฟไหม้บ้าน-
+ทัวร์รถเวสป้า
+คุณประพันธ์ถวายผ้าห่มพระธาตุ
+สวดอภิธรรมหลวงปู่ครูบาสมจิต
เจ้าภาพโดย บริษัทแพร่ธำรงวิทย

+นักเรียนศึกษาดูงาน
+ ดร.ร้อยแก้ว
+ถ่ายทำกระจกหกด้าน
610114 ทำบุญครบรอบ 1 ปี   กลับหน้าแรก