คลิกตามรายการ(Onyx Buddha....)พระพุทธรูปนิลที่  1   2   3   4  เพื่อเลือกดูภาพ   ที่ถูกใจ   

สามารถขยายและ  SAVE  เก็บไว้ได้  

Onyx Buddha 1 
 Onyx Buddha 2 
Onyx Buddha  3
Onyx Buddha 4

งานหล่อพระพุทธรูปปูนผสมนิล
ณ ดอยโ่ป่งมื่น(ใกล้กับพระเจดีย์สะหลีดวงแก้ว)
ต.ห้วยอ้อ  อ.ลอง  จ.แพร่

โดยจิตศรัทธาจาก

อาจารย์ศุภกิจ อัครเบญจพล อดีตผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามกำแหง
พร้อมด้วยครอบครัว ญาติพี่น้อง มิตรสหาย
และพุทธศาสนิกชนชาวกรุงเทพมหานคร  ชลบุรี  
มีจิตศรัทธาสร้างพระพุทธรูปนิล

ขนาด หน้าตักกว้าง ๕.๔๙ เเมตร  สูง ๗.๙๙ เมตร

พร้อมกันนี้มีโครงการสร้างวิหาร สำหรับพระพุทธรูปนิล ขนาด กว้าง  ๑๐ เมตร

กำหนดการ
วันอาทิตย์ที่ ๕ มิ.ย. ๒๕๕๔                                                      
๐๖.๐๐ น.  ทำพิธีสืบชาตาหลวงที่วัดสะแล่ง
๐๙.๐๐ น. เริ่มพิธีหล่อพระพุทธรูปปูนผสมนิล

หมายเหตุ  เป็นการหล่อให้เสร็จภายในวันเดียว

ขออานุภาพพระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสังฆคุณ
กุศลบุญราศีที่ท่านได้บำเพ็ญ
จงดลบันดาลให้ท่านเจริญด้วยจตุรพิธพรชัย คืออายุวรรณะ  สุขะ พละ
ตั้งปฏิธานสิ่งใดขอให้สมดังมโนรถทุกประการเทอญ