ระฆังระเบิด 

ประวัติวัด,

  โบราณสถาน,

 คณะสงฆ์,  

  กรรมการ

ภาระกิจในวัด (ประชุม. อบรม)

กิจ ฯ พระสงฆ์

งานพัฒนาวัด

สภาวัฒนธรรม อ.ลอง 

     พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
     พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ
     
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำคัญ


ข่าวสารงานวัด


บูรณะยอดฉัตร


youtube

2560-2561

ความรู้เรื่องงานสลากภัต

 

 

 

 

 

 

 

 *****************************


สวดมนต์ข้ามปี 31ธ.ค.2561-1ม.ค.2562

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

   งาน 2563
camera02.gif

+

 

 

ประวัติฯเมืองลอง   
ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง

ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเมืองลอง

วัดในอำเภอลอง
 
 เว็บ วัดสะแล่ง 

ติดต่อวัด    ผู้ดูแลระบบ
งานฝากของญาติโยม