ออกแบบโดยชาตรี การพิมพ์


... พุทธศักราช ๒๕๕๖

      ลุสองพันห้าร้อยห้าสิบหก

ศาสนายุกาลผันผ่านไป

      อันกรรมใดที่ทำไว้ในปีก่อน

อสัทธรรมกรรมร้ายให้ระวัง

     ปิ้งปลาหมองอแล้วให้รีบกลับ

ถ้าคิดชั่วตัวทำกรรมนั้นไว้    

     ขึ้นปีใหม่คิดอะไรเอาไว้บ้าง

อันความชั่วทั้งหลายอย่าได้ทำ  

     วันพรุ่งนี้เราจักมีชีวิตไหม? 

จงทำดีมีกุศลเป็นต้นทุน  

     ขออำนวยอวยพรสุนทรสาร

ให้ร่ำรวยพวยพุ่งรุ่งจำเริญ        

     สิ่งสูงสุดที่มนุษย์ปรารถนา 

อันความสุขที่แท้ไม่แปรไป

     ด้วยเหตุนั้นให้หมั่นกำหนดจิต 

จิตเป็นหนึ่งถึงขั้นบรรลุญาณ    

     โปรดจงได้ทำใจให้สงบ 

ตัดกิเลสเหตุมลทินสิ้นจากใจ 

 

 

พุทธศกเวียนถึงซึ่งสมัย

สังขารวัยไม่คงที่อจีรัง

กรรมนั้นย้อนหลอนใจในภายหลัง

จงยับยั้งอย่าให้มีเหมือนปีกลาย

เป็นความลับโบราณท่านขานไข

จงกลับใจกลับตัวจงกลัวกรรม

ให้คิดสร้างกุศลาอย่าถลำ

จงกอปรกรรมทำดีทวีคูณ

ไม่มีใครรู้ได้ให้ว้าวุ่น

จักเป็นบุญแก่ตัวอย่ามัวเพลิน

จงพ้นผ่านพาลภัยให้ห่างเหิน

ให้มั่งคั่งทองเงินจำเริญใจ

ใช่เงินตราเพชรแก้ววาวแววใส

อยู่ที่ใจสงบพบนิพพาน

อยู่เนืองนิตย์คิดทำกรรมฐาน

ชำนะมารผลาญทุกข์เป็นสุขใจ

ก็จะพบสบทางสว่างไสว

หมดเยื่อใยในโลกีย์มิหวนคืน

 (พระครูวิจิตรนวการโกศล)

ส.ค.ส. ๒๕๕๖

       เวลาและวารี

 

ไม่ยินดีจะคอยใคร

มีแต่ล่วงเลยไป

 

รวดเร็วไวเหลือประมาณ
       สามร้อยกว่าราตรี

 

แต่ละปีมิใช่นาน

หญิงชายกายสังขาร

 

อายุกาลเพิ่มจำนวน
       ผ่านมาตลอดปี

 

เลวหรือดีต้องทบทวน
สิ่งใดดีนั้นควร

 

รักษาไว้ให้ยืนยง
       สิ่งใดที่ชั่วร้าย

 

ละทิ้งไปไม่ประสงค์
ทำดีอย่างมั่นคง

 

ยึดหลักธรรมมานำทาง
       นับว่าเราโชคดี     

 

มีชีวีอยู่ยืนยัง
ต่อไปไม่พลาดพลั้ง

 

หมั่นฝึกฝนเป็นคนดี
       ขึ้นสอง,ห้า,ห้า,หก

 

พุทธศกเริ่มอีกปี

ขอให้ทุกท่านมี

 

สุขสรรเสริญเจริญชนม์
       เว้นไกลภัยทั้งหลาย

 

อันตรายหายห่างตน
ผลบุญหนุนบันดล

 

สุขสบายทั้งกายใจ
       ยอกรไหว้วอนกราบ

 

อานุภาพรัตนตรัย
เจิดจรัสเป็นฉัตรชัย 

 

โปรดปกป้องคุ้มครองเทอญฯ

 

 

             

 

 

 (พระครูสีลสังวราภิรัต)

 

ในวาระ ดิถี ขึ้นปีใหม่ 

 

สรรพโรค โศก,ทุกข์,ภัย มลายสูญ

สิ่งใดดี ที่ประสงค์ จงเพิ่มพูน 

 

ก่อเกื้อกูล ให้ราบรื่น ชื่นกมล

      มวลหมู่มาร ผลาญบุญ ให้ขุ่นข้อง

 

ที่คอยจ้อง ทำลาย ขยายผล

พลันแพ้พ่าย สลายไป ในบัดล  

 

มารผจญ จงห่างไกล จากใจกาย

   ..เก่า เศร้าโศก วิโยคยิ่ง

 

เจอแต่สิ่ง ไม่สม อารมณ์หมาย

มีน้ำท่วม ทั่วเขตขัณฑ์ อันตราย 

 

  สิ่งเลวร้าย ให้ไหลไป กับสายชล

สิ่งใดเกิด แต่เหตุ สังเกตไว้ 

 

สิ่งนั้นไซร้ ได้ดับ ไปกับผล 

เมื่อพิรุณ โปรยปราย กลายเป็นชลฯ 

 

ถึงท่วมท้น ก็ล้นหลั่ง ลงทะเล

อย่ายึดมั่น ถือมั่น สำคัญหมาย 

 

สิ่งทั้งหลาย แปรไป ให้ไฉเฉ

ทุกข์,สุข,โศก โลกธรรม์ มันรวนเร

 

สุดคะเน คาดเดา จงเข้าใจ

ขออำนวย อวยพร สุนทรสาร  

 

ชีวิตวาร ผ่านมา วัสสาใหม่

จงประสพ สิ่งดี มีโชคชัย 

 

ประสงค์ใด ให้สม อารมณ์ปอง

  และจงมี “สติ” ดำริชอบ   

 

จักประกอบ กิจการ งานทั้งผอง

ทำดีไว้ ให้งาม ตามครรลอง  

 

ขอจงมอง ด้วยธรรม พระสัมมา

            “สติ”มา “ปัญญา” จะบังเกิด

 

แสนประเสริฐ เลิศธรรมะ พระสัตถา

ทุกโมงยาม ตามบาท พระศาสดา 

 

ในอรรถา มัคคา อย่าลังเล

ทำชีวี ให้มี สารัตถะ 

 

ไร้สาระ จงเลิกรา อย่าไขว้เขว

สิ่งใดที่ มีประโยชน์ โปรดทุ่มเท 

 

อย่าลังเล รีบทำ จักจำเริญ

เราเป็นหนึ่ง ผู้โชคดี มีปีใหม่ 

 

จงใส่ใจ ใฝ่หา อย่าห่างเหิน

   หมู่เมธี ชี้ทางไว้ ให้รีบเดิน   

 

ถ้ามัวเพลิน เกินไป ไม่ทันกาล

                 วันเวลา มีน้อย ไม่คอยถ้า  

 

อย่าเชื่องช้า แช่มช้อย คอยฝันหวาน

ที่ล่วงแล้ว เสียเวลา มาเนิ่นนาน   

 

ปล่อยผันผ่าน ไร้ค่า น่าเสียดาย

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                   (พระครูวิจิตรนวการโกศล)

                                                                    “ครูบาสมจิต  จิตฺตคุตฺโต”

 
กลับหน้าแรก